סטודנטים ישראלים הלומדים בסגד-ונגריה

שאלה

לרב שלום וברכה
אנחנו קבוצה של סטודנטים ישראלים הלומדים בסגד-ונגריה.
בשע"ט זכינו ופתחנו בית חב"ד בסגד ובעזרת בחורים של שליח חבד בבודפשט.
יש לנו מספר מחלוקות עם החבר´ה האלו:
1.לגבי עליית כהנים לדוכן בשבת- כיוון שכולנו ישראלים-וכולנו בעז"ה נחזור לארץ- עד כה (חודשיים) הכהנים עלו לדוכן. אחד הבחורים מתנגד בתוקף כיוון שאנחנו בחו"ל.
2. לגבי ברכה לשלום המדינה וחיילי צה"ל- כיוון שהם אינם רואים בזה כ"ראשית צמיחת גאולתינו" הם אינם מסכימים לנוח הקבוע אותו אנו תמיד אומרים בביהכנ"ס.
3. ישנם מספר שינויים בנוסח של חבד למול הנוסח של מרבית החבר´ה (לדוגמא- הם אינם אומרים מזמור לדוד" " וובנחה יאמר" בהכנסת ס"ת.
כמו כן טרם מצאנו רב המקובל על שני הצדדים לקביעת נוסחים.
מה ממליץ הרב?
בתודה
אריה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

יישר כח על המאמץ והרצון לפאר ולרומם את בית ד´ שבארצות הגולה.
1. לגבי ברכת כהנים מכיוון שבחוץ לארץ נהגו כך נראה שאין לשנות את המנהג בפרהסיא, ועדיף לא לעלות לדוכן ולא לבוא לידי מחלוקת, למרות שיש מקום לדין ולברך.
2. לגבי הברכה לשלום המדינה, אינני רואה כל בעיה בנושא ואפשר לקבוע או שכל חזן אומר את הנוסח שלו, או לעשות נוסח אחיד חדש, אין קדושה בנוסחאות הללו, אפשר לשנות מעט מפני השלום כדי שכולם יהיו מרוצים, כגון "ברך את מדינת ישראל ויושביה ארץ הקודש", אפשר למצוא עוד נוסחאות.
3. באופן כללי הדין הוא שבנוסחאות הולכים לפי רוב המתפללים, כמבואר בפר"ח סי´ תצז על בית כנסת המוקם שהולכים לפי הרוב. ועל כן יש ללכת גם כאן לפי הרוב, נוסח חב"ד הוא נוסח מדוייק וטוב אולם יש ללכת לפי המתפללים. אולם אם אינם רוצים לומר ובנחה או "מזמור לדוד" הרי שאינם חיייבים לומר, ואפילו כשיש חזן שלהם אתם יכולים לומר גם ללא אמירת החזן.

האמת והשלום אהבו
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:32:42 AM