עצי מאכל של המועצה

שאלה

כבוד הרב, שלום רב.
שאלתי מתחלקת לשלוש:
1.בישובינו שתלה המועצה עצי הדר ברחובות היישוב, האם פירות אלו חייבים בתרומות ומעשרות?
2. עצי מאכל שהמועצה שתלה אך נמצאים במתחם מגודר של המועצה כגון, בשטח המעון של המועצה, האם חייבים בתרו"מ ?
3. עצים שתושבים שתלו מול ביתם בשטח השייך למועצה, (והתושבים מטפלים בהם)מה דינם לגבי תרו"מ?
תודה רבה.

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד´

1. אם הפירות מופקרים לכל הרי שאין בהם חיוב תרו"מ.
2. אם כל אחד יכול להכנס למעון ולקחת הרי זה הפקר, אולם אם אי אפשר להכנס אלא ברשות מיוחדת, הרי שאין כאן גדר של הפקר וחייב בתרו"מ.
3. הרמב"ם (תרומות פ"ב הי"א) מחייב במקרה שזורע שדה הפקר בתרומות ומעשרות.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום - גוש קטיף

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 7:13:11 AM