ערך דתי למדינה וסמליה

שאלה

שלום וברכה למעכ"ת,
דעתי נוטה לדעת הרבנים החולקים על הרב קוק ותלמידיו ואיני רואה ערך דתי במדינה ובסמליה. האם יש בדבר פגם של פרישה מהציבור הכללי?

תשובה

יש בכך אי הבנה של מעשה ה' בעולמו. היחס למדינה נובע מאמונה כוללת וסמלים הם הקצה אשר מעיד על הכל

הרב יעקב אריאל |