פסיקת הרמב

שאלה

"אם גזר המלך לבטל מצוה-אין שומעים לו"(רמב"ם הלכות מלכים ג,ט) האם אין פה עניין קל וחומר לגביי עבירה על איסור? האם הלכה זו נוהגת גם לגביי מקרה של המדת עם ישראל בסיכון בטחוני בעקיפין? ולמה לכל הרוחות לא נעשה כנס מרכזי לכל גדולי התורה של הציבור הציוני דתי שיקבעו כבר מה צריך לעשות בשעת מעשה?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

א. נעשים הרבה כנסים ולמשל היום יש כנס מרכזי ויום תפילה בגוש קטיף בהשתתפות הרבנים הראשיים לשעבר הגר"א שפירא שליט"א והגר"מ אליהו שליט"א.
ב. בהקשר להנחייות כמדומה לי שמרן הגר"א שפירא אמר את דברו.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 7:25:54 AM