צבא

שאלה

כתוב בגמ´ מסכת בבא בתרא רבנן  לא צריכים נטירוטא מכאן נובע שתלמידי חכמים לא צריכים ללכת לצבא היום האם זה נכון או שהגמ´ מדברת במקרה אחר ואם כן במה היא עוסקת?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

הגמ´ שם מדברת על פטור ממסים על שמירה של העיר. אין היא מדברת על מקרה של פיקוח נפש ומלחמת מצווה של הגנה על גבולות הארץ "עזרת ישראל מיד צר" שהכל יוצאים ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. לכן אין עילה לפטור מהצבא בגלל שרנן לא צריכא נטירותא. עם זאת, כמובן יש חשיבות בלימוד התורה ולכן יש הסדרים שונים לבחורי ישיבה, באופן שיוכלו ללמוד תורה וגם לשרת בצבא.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 7:47:16 AM