קדושת א

שאלה

שלום וברכה ברצוני לשאול מהי קדושה ראשונה שניה ומה ההשלכה מכך לתרומות ומעשרות למשל מקום שנתקדש רק בקדושה שניה חייב תרומות ומעשרות או רק מקום שנתקדש בשתי הקדושות?אשמח לשמוע על ספר שמסביר את העיניין בפשטות
תודה ובשורות טובות

תשובה

בס"ד


שלום לך וברכת ד´ עליך


עיקר החיוב הוא על הנכבש בקדושה שניה שהיא לא בטלה, והנכבש רק בקדושה ראשונה חייב בתרו"מ מדרבנן בלבד ולדברים מסוימים. ולכן אם נתקדש בקדושה שניה חייב לכו"ע, לגבי מה שנתקדש בקדושה ראשונה בלבד יש בו חיוב אבל בדרגה נמוכה יותר.
לביאור נוסף עיין בארץ חמדה מאת הגר"ש ישראלי זצ"ל, שער ג´ סי´ ד,ה,ו,ז. ובמבוא לספר הארץ ומצוותיה מאת הרב גולדברג זצ"ל.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ. הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:51:56 AM