קול פנימי חוזר...בעניין הגירוש

שאלה

לק"י

אני [ר´] חיים, נין למקובל רבי יעקב הלוי,
אשר לימד ולמד עם רבי יצחק כדורי ורבי עובדיה יוסף בישיבת "פורת יוסף" לפני כ 60 שנה אשר התגלה אלי וכתבתי מה שזכרתי מדבריו:

" הצער שנגרם ליהודים הקדושים שבחבל עזה ממשיכי דרכו של ר´ ישראל נאג´רה ע"ה,
אינו נותן מנוחה בעולמות העליונים.
הצטרפנו בב"ד של שלשה: אני ור´ ישראל נאג´רה, והצטרף אלינו ר´ מנחם מענדל שניאורסון מלוובאוויטש,
והסכמנו שלושתנו שכל מי שנותן ידו לצָעָר שמצערים את הקדושים הללו -
לא יֵדע מנוחה, צער ומכאובים מנת חלקו ובני ביתו כל ימי חייו.
"וקרהו אסון", וידע שהקורות אותו לרעה,
הן בעבור עוונו זה.
וכל מי שימסור נפשו להצלתם מגירוש,
אנו מברכים אותו שזכות זו תגן בעדו ובעד משפחתו עד עולם"

והדבר נשנה כמה פעמים, שחזר ושאל למה לא הודעתי דבריו.

והנני מודיע דבריו לפניכם - ועשו עמהם הטוב בעיניכם.

חיים.

תשובה

בס"ד יג מנחם אב תשס"ה

לר´ חיים הי"ו

יישר כח על דבריך וחזוקך הגדול למאבק על ארץ ישראל ושלמותה. אנו בטוחים שכל מי שהולך בדרכם של הצדיקים הרי שהם פועלים למעלה לתוספת הצלחה וברכה, ותפלתנו שהקב"ה יקבל את כל התפילות וההשתדלויות לשמירה על ארץ הקודש.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
כפר דרום גוש קטיף הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:55:27 AM