רמת הגולן

שאלה

כבוד הרב כתב לגבי אילת, שיש בה ספק לגבי היותה כלולה בארץ ישראל: "וכמו כן מאידך יש לחוש שלא לצאת ובייחוד לכהנים. אולם לצורך אפשר לצאת לאילת". האם הוא הדין ברמת הגולן?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

רמת הגולן אין לגביה ספק לפחות לעניין קדושה ראשונה. גם קדושה שניה היה בחלק גדול מהרמה. כך ששם אין ספק ולא מקום להחמיר.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:34:48 AM