שאלה בקשר לבני הדודים שלנו

שאלה

אני שואל את השאלה במלוא הרצינות.
אני מתגורר בקרבת ישובים ערביים. וישנם סכסוכים רבים עם האוכלוסיה הזאת. במיוחד בקרבנו המסורתיים. אני לא קונה את הקלישאות של לחיות בשלווה ובנועם ולהסתדר איתם. היו הרבה מקרים של נשים יהודיות שפותו ע"י בחורים ערביים, היו הרבה מקרים של השפלות ומכות עם הערבים, לפני שבוע בערך כמה בחורים ערביים השפילו תלמידי תיכון, גנבו מהם דברים וכו´. אני לא סופג את הדברים האלה, בעוונותי הרבים מידת הכעס שלי היא לא מאוזנת ואני נוטה להתרגז בקלות, ככה שתכננו אני ומספר אנשים לעשות סדר במה שקורה. השאלה שלי אם ישנה עברה להגיע לסכסוך ועימות עם גוים בכללי (יהודי ליהודי אני יודע שכן) האם אפשר ליזום סכסוך כזה, להגיע לסיפוק הזעם שהצטבר בי כל הזמן הזה. עונה יקר (רב או תלמיד ישיבה) אני אשמח לא לקבל תשובה "זה לא יאה ליהודי ולאדם להתנהג ככה" וכו´, ואני לא רוצה לשמוע התייפיפות כזאת או אחרת. נטו לפי ההלכה, האם זה מותר או לא. ואם לא אני אשמח לקבל מקורות וכמה העברה יכולה להיות חמורה אם אעבור עליה בכל מקרה. האם השחתת רכוש וגוף של גוים היא חטא.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


גזל עכו"ם אסור, נחלקו הראשונים האם מדאורייתא או מדרבנן, אבל פשוט שיש איסור של גזל עכו"ם (ב"ק קיג ע"א) והרמב"ם פסק שהאיסור מדאורייתא ואדרבא חומרתו גדולה מגזל ישראל (הרמב"ם התיר שלא להשיב אבידה לנכרי, וכשאין חילול השם,וגם בשו"ע פסק שגזל עכו"ם אסור). על כן אדם פרטי איננו יכול לגזול ולהפסיד את הנכרי אלא א"כ זה עובר דרך חוק המדינה שהיא יכולה להפקיע ממון מאחד לשני. על כן אין כל מקום להתיר הזק לנכרים.

על כן אין כל מקום שאדם יעשה דין לעצמו, אלא א"כ יש בכך הקם להרגך השכם להורגו, אבל זה שייך גם בישראל.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:08:44 AM