שייכותה של עזה לא

שאלה

שלום וברכה!
חברותיי ואני עושות עבודה בתושב"ע בנושא הריסת בתי כנסת באופן כללי, וכן מתמקדות בנושא הריסת בתי הכנסת בגוש קטיף.

ברצוני לדעת היכן מופיעה שייכותו של חבל עזה לא"י עפ"י התורה וההלכה (לצורך קביעת ההלכה לגבי הריסת בתי כנסת בא"י), וכן הפנייה לחומר הלכתי כללי בנוגע להריסת בתי כנסת בארץ, בחו"ל ובגוש קטיף בפרט.

תזכו למצוות על עבודת הקודש שאתם עושים!
תודה רבה!

בת-חן

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

לגבי החומר על גוש קטיף ושייכותו לארץ ישראל החומר מרוכז בספר תורה והארץ ח"ז (גוש קטיף) שבו רוכז חומר רב על הדיון ההלכתי.
לגבי בתי כנסת יפורסם בקרוב מאמר של הגר"י אריאל שליט"א על הנושא ובו רוכז רוב החומר בנידון.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:39:12 AM