שמיטה חייבת בכל מקום בא

שאלה

בס"ד

שלום,
אם אכן חבל עזה היא חלק מא"י כפי שרשמתם באחת מהתשובות באתר , אז איך ניתן להסביר את זה שבשנת שמיטה אנשי גוש קטיף לא מחויבים בשמיטה, וזאת שמעתי מהאנשים שחיים שם .
שהרי השמיטה היא אחת המצוות שתלויות בא"י והיא אכן חבל עזה היא חלק מא"י מן הדין שגם שם תינהג שמיטה , לא כך?!

תשובה

בס"ד

שלום רב,

חבל עזה היא אכן חלק מארץ ישראל לכל הדעות שכן נאמר מפורש וילכד יהודה את עזה וכו´ שופטים א יח, ואעפ"כ לענין מצוות התלויות בארץ, יש הבחנה בין החלקים של ארץ ישראל המשתייכים לכיבוש ראשון (יהושע, גבולות עולי מצרים) לבין החלקים של ארץ ישראל שהחזיקו בני ישראל לאחר חזרתם מגלות בבל (גבולות עולי בבל). יש נושאים במצוות התלויות בארץ שבהם יש הקלות לגבולות עולי מצרים. למשל בגוש קטיף אין איסור ספיחין, אך מלאכות אסורות בשביעית גם בגוש קטיף (משנה שביעית פ"ו מ"א.
לעניין חובת ההתיישבות בוודאי שגוש קטיף היא חלק מארץ ישראל, ראה בעניין זה כפתור ופרח פרק י´ ומאמרים רבים בספר התורה והארץ ח"ז שהוקדש כולו להתיישבות בגוש קטיף וחבל עזה.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 7:25:08 AM