שמיטה

שאלה

בס"ד
לכבוד רבני המכון השלום וברכה!

הננו עומדים להיכנס בשבוע זה לביתנו הפרטי.
1.מה מותר לקנות לגינה ומהיכן? (שתילים,עצים בשק/חבית,אדניות מוכנות/משתלות שומרות שמיטה,משתלות בבעלות ערבית,משתלות רגילות/השרשה ביתית). האם כשהעצים משמשים כגדר/כמניעת היזק ראיה/כצל לחניה/כמחיצה יש קולא יותר?אפשר להפנות אותי גם לספרכם המועיל: קטיף שביעית.
2.איך אפשר להעביר את הצמחים שיש לנו כבר (אדניות,עציץ אתרוג ועוד) מבלי להזיק לצמח ובלי לעבור על תולדת זריעה בשמיטה?
3.האם זה נכון שאפשר לשתול בתוך הבית באדניות
או בחבלי ארץ שונים:ערבה,אילת,גולן וכדומה...

תודה רבה והמשיכו בפועלכם הרב למען העם, התורה והארץ ותזכו לראות בנחמת ציון בקרוב בימינו אמן.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

ברכת יישוב טוב בביתכם החדש, וראו בטוב ירושלים.

1. מכיוון שאי אפשר כעת לטעת, עוד כחודשיים וחצי. הרי שאין טעם לקנות כעת שתילים. לאחר ראש השנה אפשר לטעת עצים, אולם צריך לדעת שלא נעשה בהם איסור, דהיינו שהכנת השתילים נעשתה כדין, במשתלות שעושות בתוך חממות ובמצעים מנותקים. על כן בכל משתלה שאתם הולכים לקנות שתילים צריך לברר שאכן נהגו כהלכה. בעצי סרק לאחר השמיטה אפשר להקל בקנייה ממשתלה שהיא מחופה ועשתה היתר מכירה.
2. אין להקל לטעת בשביעית לצל וכדו´.
3. אפשר להעביר (עדיף כשהם עטופים בניילון)ממקום למקום, באותו מעמד, דהיינו מה שהיה במרפסת מחופה למרפסת מחופה או בית.
עציצים שהיו על קרקע ממש אפשר להעביר ולהניח על גבי מצע מנתק (פלסטיק או רצפה וכדו´).
4. אפשר לשתול בבית באדניות, אולם מכיוון שאנו כחדשים לפני תום השמיטה עדיף להמתין עם שתילות לשנה הבאה. אבל אפשר להעביר מבית לבית.
5. גבולות הארץ אי אפשר לפרט כאן, על כן אם תשאלו על מקום מוגדר אוכל לענות.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 5:10:10 AM