תבלינים

שאלה

הפרשת תו"מ מתבלינים הגדלים בעציץ. האם יש הבדל אם התבלין נאכל, או רק נותן טעם לתבשיל?
האם יש הבדל אם העציץ בבית, במבואה מקורה, או תחת כפת השמים?
האם יש פתרון לשמוש פשוט ום הלכתי?
שנה טובה, וגמח"ט.

תשובה

שלום לך וברכת ד' עליכם

בודאי תבלין הנאכל חייב בתרו"מ, ויש אומרים שאפילו דבר שנותן טעם לבדו ג"כ חייב בתרו"מ ויש הפוטרים תבלין הנתן לטעם מתרומות ומעשרות. לכן לכתחילה נראה שעדיף להפריש בלא ברכה, אולם אם מתארח וכדו' איננו צריך לדאוג לכך.
עציץ הגדל בשדה אם הוא נקוב הרי זה חייב כקרקע אולם אם איננו נקוב חייב מדרבנן. החיוב בתרו"מ מהגדל בבית הוא ספק, חלק מהראשונים מחייבים וחלקם פוטרים, אנו נוהגים להפריש תרומות ומעשרות אפילו מהגדל בבית.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
אתר מכון התורה והארץ: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 11:45:45 AM