ביאור דברי חז"ל למה נקרא שמו ירדן שיורד מדן

שאלה

ספר יהושע - פרק י״ט - פסוק מ״ז, פירוש מצודת דוד: ויצא גבול בני דן מהם . רצה לומר , גבול נחלת דן יצא בגורל פחות מהראוי להם , ולא הספיק להם , ולזה עלו לאחר זה להלחם בלשם , והוא ליש האמורה בספר שופטים ( יח ז ) והיתה מחוץ לגבול ארץ ישראל ולא בגבולה, כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה ( בכורות נה א ) : ירדן נקרא על שם שיורד מדן , והוא לשם , והירדן הלא יתחיל במקצוע צפונית מזרחית , וזה שאמר הכתוב ( מלכים א ה ה ) : מדן ועד באר שבע. שלום לכבוד הרב ושלום לביתו, איך יכול להיות שנקרא נהר הירדן על שם שיורד מדן אם אנו רואים ששנים רבות לפני זה משתמשים בשם הזה. ואם נאמר שאין מוקדם ומאוחר בתורה זה לא יסתדר שהרי נאמר כבר בפרק א ביהושע: פסוק ב׳: {ב} מֹשֶׁ֥ה עַבְדִּ֖י מֵ֑ת וְעַתָּה֩ ק֨וּם עֲבֹ֜ר אֶת־הַיַּרְדֵּ֣ן הַזֶּ֗ה אַתָּה֙ וְכָל־הָעָ֣ם הַזֶּ֔ה אֶל־הָאָ֕רֶץ אֲשֶׁ֧ר אָנֹכִ֛י נֹתֵ֥ן לָהֶ֖ם לִבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ אם כן כיצד יתכן הדבר? תודה מראש

תשובה

ב"ה ב' תמוז ה'תש"פ


לכבוד 

דביר נפתלי 

שלום רב וברכת ה' עליך 

ברוך שכוונת בשאלתך לשאלתו של המהרש"א בחידושי אגדות (מסכת בכורות דף נה ע"א), והוא עונה שהתורה קוראת מקומות על שם העתיד, והוא גם מוכיח את דבריו, וכך כותב המהרש"א:

"למה נקרא שמו ירדן וכו' אף על גב דבימי משה נקרא ירדן ולא נקרא לשם דן עד שכבשו אותה בימי השופטים כמפורש בקרא? מצינו דכתיב קרא לעתיד כדאמרי' פ"ק דכתובות חדקל ההולך קדמת אשור כו' ומי הואי אלא דעתידה כו' ע"ש".

המהרש"א מבאר שאע"פ שהשם "ירדן" נאמר בתורה זמן רב לפני ששבט דן הגיע לאותו איזור. אך התורה קוראת מקומות על שם העתיד, כלשון הגמ' במס' כתובות י ע"ב:

וכלשונה: "ומי כתב קרא לעתיד? אין, דכתיב: ושם הנהר השלישי חדקל הוא ההולך קדמת אשור, ותנא רב יוסף: אשור - זו סליקא, ומי הואי? אלא דעתידה.". 

הגמ' שם דנה, ביחס לשם אלמנה, שהיא נקראה כן על שם שבעתיד יתקנו חז"ל לאלמנה מנה בכתובתה. והגמ' שם מוכיחה שהתורה קוראת לשמות על שם העתיד, שהרי היא מזכירה את ארץ אשור בפרשת בראשית פרק ב פסוק יד: "וְשֵׁ֨ם הַנָּהָ֤ר הַשְּׁלִישִׁי֙ חִדֶּ֔קֶל ה֥וּא הַֽהֹלֵ֖ךְ קִדְמַ֣ת אַשּׁ֑וּר"; ואע"פ שברור לכולם שאשור עוד לא נולד.

וכפי שכתב גם רש"י בראשית פרק ב פסוק יד: "כוש ואשור - עדיין לא היו. וכתב המקרא על שם העתיד".

להרחבת הדברים: ראה עוד בהרחבה בשפתי חכמים בראשית ב, אות ת, וכן במהר"ל בפירושו גור אריה בראשית ב, יד ד"ה וכתב המקרא וד"ה והקשה מהרא"י.    

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב 

הרב אהוד אחיטוב | ג' תמוז תש"פ 12:15