דעת הרצ"י והגר"ש ישראלי - מסירת שטחים

שאלה

כבוד הרב,
הרב צבי יהודה זצ"ל אמר "יהרג ואל יעבור" האם מותר לתלמיד
הרב שאול ישראלי זצ"ל לחלוק עליו בנושא הזה שנוגע לכלל?
ולפי מי הרב סובר?

 

 

 

תשובה

א. הרב ישראלי לא היה תלמיד הרצ"י אלא תלמיד אביו הרב קוק.
ב. מותר לתלמיד לחלוק על רבו (בגבולות כללי ההלכה).
ג. הרב צב"י הכהן קוק התבטא בכך כדי להביע את חומרת הענין
ולא הורה לעשות כן למעשה בהפגנות והתישבות ולכן אין מחלוקת בינו
לבין הגר"ש ישראלי.

הרב יעקב אריאל |