האם מותר ליסוע לנופש בחו"ל? למספר ימים בטיול מאורגן לחברים דתיים?

שאלה

האם מותר ליסוע לנופש בחו"ל? למספר ימים בטיול מאורגן לחברים דתיים?

תשובה

aשלום


להלן מאמרו של הרב יהודה עמיחי  שהתפרסם בחוברת אמונת עתיך מס' 24 בהוצאת המכון

טיול שורשים בחו"ל

רבני מכון התורה והארץ | ח' אלול תשע"ח 14:36