מסירת שטחים

שאלה

כבוד הרב,
ענה לי שהרב צבי יהודה זצ"ל לא התכוון מעשית לגבי "יהרג ועל
יעבור" אלא רצה לבטא את חומרת הדבר,
אז למה הוא מסביר את מקור ההלכה שזה כמו גוי שאומר ליהודי
לחלל שבת (לבשל) או שתמות וכוונת הגוי זה שהישראל יעבור על
דבר ד',
וכן כוונת אומות העולם שנמסור ארץ כדי לעבור את דבר ד',
אז למה הוא הסביר את כל זה אם זה לא מעשית?

תשובה

כדי לבאר לנו את חומרת האיסור וחומרת המעשה, אבל אין הוא פוסק
שכך צריך כל אחד ואחד לעשות.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |