מצות יישוב הארץ

שאלה

שלום לכבוד הרב!
משיחה מעמיקה עם מישהי הבנתי שמצות יישוב הארץ כפי שרבים
מצוטטים אותה מפי הרמב"ם קיימת רק בתנאי שיש מלך לעם.
יוצא מכך שאיננו מחוייבים במצות יישוב הארץ.אם כן, מדוע רבים
מאיתנו נלחמים על מצוה זו?

תשובה

איני יודע מי הוא בעל הרעיון הזה. אין לו שום בסיס במקורות. עכ"פ
מצות ישוב הארץ קיימת בכל דור ובכל שעה בין אם ניתן לקיימה
בצורה ציבורית ובין אם לאו, וגם לרמב"ם אשר משמיט אותה מספר
המצוות יש מספר תירוצים המבארים זאת. ואפילו אם לפי הרמב"ם אין
המצוה נוהגת עתה כבר פסקו הראשונים שהמצוה נוהגת עתה. וע"כ
אנו לוחמים ופועלים להוצאתה לפועל.

 

 

הרב יעקב אריאל |