עליה לארץ בתקופה זו

שאלה

רב מסויים בשיעורו השבועי טען בפני שומעיו, שעקב המצב הבטחוני הקשה בימינו אל להם ליהודי התפוצות לעלות ארצה. ומוטב להם להישאר בחו"ל מאחר ושם בטוח יותר מאשר כאן. מה דעת כבודו על כך? בתודה.

תשובה

 

 

 

דעתי שלא כמוהו (עיין בספרי ח"ד סי' יא)אלא עליהם לעלות לא"י ממצות התורה ולמען עתידם הפיזי והרוחני.וכן ע"מ לחזק את הישוב היהודי בארץ.

הרב יעקב אריאל |