קיום מצוות בחו"ל

שאלה

שלום רב, שאלתי האים הנושא של קיום המצוות בחו"ל ובא"י נידון בעוד מקומות למעט המקור בספרי דברים ? ומה יחסו של הרמב"ם לזיקה הזו(קיום המצוות בארץ לעומת בחו"ל)? ואם אפשר לתמצת את גישתו של הרמב"ן? בברכה ותודה. חנוך.

תשובה

עיין בהקדמת הרב קוק לספרו עץ הדר ששם  מברר את הייחס של כל המצוות לארץ ישראל .  כמו כן אפשר להעזר במאמר של הרב יואל פרידמן שנמצא באתר המכון לחץ כאן

רבני מכון התורה והארץ | א' תמוז תשע"ו 15:23