ביצוע "קריעה" בגירוש מגוש קטיף

שאלה

השבוע גורשתי מהיישוב מורג שבגוש קטיף,מכיוון שהייתי על אחד הגגות
ופוניתי לאחר שפונה בית הכנסת לא ידעתי אם עליי לבצע קריעה
בבגדי, והאם עלי לברך על כך, האם כעת אליי לבצע קריעה
בבגדי? ואם כן מה עליי לברך? האם עליי לעשות זאת עם שאר
האנשים שפונו יחד איתי מהגג? אליי לציין שאיני תושב קבוע ביישוב.

 

 

תשובה

קריעה נעשית בראיית ערים (=ישובים) חרבים ביהודה. מורג נמצאת
בנחלת שבט יהודה וע"כ מבחינת מיקומה צריך לקרוע עליה. אולם
הבעיה היא מהו ישוב חרב? הפוסקים הסכימו שאפילו ישוב ישראלי בנוי
צריך לקרוע עליו אם הוא נמצא תחת שלטון נכרים. במקרה הנוכחי
הישובים אינם חרבים פיזית ואינם תחת שלטון נכרים. ונראה לי שאעפ"כ
כיון שגירוש היהודים נעשה כשלב מכריע לפני מסירתם לנכרים צריך
לקרוע. והקריעה נעשית בצד שמאל, בכל הבגדים, ורצוי ביד (אם את
שפת הבגד לא ניתן לקרוע ביד חותכים אותה בכלי) כמו כן הקריעה
נעשית בעמידה. אולם אם לא קרעת כשיצאת מהישוב כשהוא מרוקן
מיושביו או fשעברת ליד ישוב אחר שגורשו יושביו - אינך יכול לקרוע
מדין הרואה ערי יהודה בחורבנן כיון שהקריעה נעשית רק כאשר רואים
את המקום ולא כאשר שומעים או יודעים. אבל את היוכל לקרוע מדין
שמועות רעות
ברכת 'ברוך דיין האמת' בשם ומלכות צריך לברך כאשר אתה שומע
על בתי ישראל בישוב יהודי שנמסרו לנכרים.

 

הרב יעקב אריאל |