דעת כבוד הרב בעניין ההתנתקות

שאלה

שלום כבוד הרב,
למה הרב לא יוצא בהודעה לציבור בעניין מוסריות ההנהגה של
היום, בעניין גיבוש רעיון ההתנתקות, בעניין ההתנתקות עצמה, ובעניין
ביצועה בפועל?
מה דעת כבוד הרב בכל עניינים אלו? ומה יפסוק לעניין דרכי מחאה
מותרות ואסורות?

 

 

תשובה

דעתי ברורה והיא מושמעת בכל הזדמנות כגון בכנס רבני ישראל,
בשיעורים שנתתי בליל שבועות בר"ג בכינוס צוהר לפני כשבועיים,
אתמול בכנס קומנריות של בנ"ע בסימניריון מדריכם של העזרא ועוד
ועוד . או במאמרים שכתבתי בהצופה ובאמונת עתיך.
יש כאן עברה על כמה איסורי תורה כגון נטישת א"י, לא תחנם,
והתאכזרות לא מוצדקת למתיישבים תמימים שממשלותישראל לדורותיהן
הציעו להם לבהתישב במקום ועכשיו זורקים אותם תוך התראה קצרה
ללא מקום חילופי מוכן ועוד.
בעניין דרכי מחאה ג"כ הבעתי דעתי שיש למחות בדרכים לא אלימות
ואשר אינן פוגעות בזולת.

 

 

הרב יעקב אריאל |