חובת קריעה על חורבן גוש קטיף

שאלה

שלום הרב.

1. האם ומתי חלה עלי חובה לקרוע מדין שמועה רעה או חורבן ערי
יהודה בנוגע לגוש קטיף ?

2. מהו המסר החינוכי אשר עלינו להפנים כתוצאה ממהלך נוראי זה?
מה עלינו להעביר לילדים ולתלמידים?

3. אבקש את התיחסות הרב לגבי הבטחות של הרבנים כי
הגזירה תבוטל והיו לא תהיה

4.כיצד ניתן להבין את השנאה העזה של השמאל , את השמחה
לאיד כפלי צערם של המפונים, היחס המשפיל של חלקים בעם
כלפי החברה בדתית לאומית? התסכול שעל אף כל מאמצינו
להיות "חלק" מהמדינה ומהעם לבסוף אנו דחויים וכמעט מנודים
מהציבור?

 

 

תשובה

1. החובה חלה על הרואה ערי יהודה בחורבנן ולכן מעת שרואה אותן שרוקנו
אותן מיושביהן.

2. המסר החינוכי הוא שיש במהלך הגאולה תהליכי התכסות והסתרים
וע"כ צריך לנסות לפעול עפ"י רמתו של כל עם ישראל ולקדם אותו עוד ועוד

3. לא כל אמירה של רב היא תורה ובודאי שאינה נבואה

4. הציבור המנותק מערכי תורה ומצוות סבור שהוא כפוי לחיות בא"י
וע"כ כל יציאה מחלקי א"י ושקיעה בתרדמת הנוחיות וחוסר הערכים
נותנת לו מרגוע ומחדדת את שנאתו כלפי כל מי שנדמה לו שהוא
מפריעו ממנוחתו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |