?האם צמח מרגיש סבל

שאלה

אם שמים אבן על הדשא שמועכת אותו וחונקת אותו הרי לאט לאט הוא מתחיל לאבד צבע ולבסוף נותר רק החול. האם הצמח מרגיש סבל מסויים? בעיקר חשוב לי לדעת על הדשא. 

תשובה

היחס בין האדם והצומח הוא שהכל מותר ולא אסרה תורה אלא השחתת העץ, שזהו פגם במדות האדם המשחית, אבל בתורה ובחז"ל לא שמענו על סבל של הצומח.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |