טיפול במינים פולשים

שאלה

האם מותר/אסור/מצווה להילחם במינים פולשים בחי ובצומח?

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

בענין הטיפול במינים פולשים.

העיקרון המנחה הוא שמוטל על האדם לפעול למען שמירת הטבע והסביבה, יש לאדם אחריות גם על מה שמתרחש סביבו.

אולם, צריך לזכור שבעיקרו של דבר הדגש המרכזי צריך להיות עבור האדם. ולכן אין חובה לטפל במיינה המצויה כי היא פוגעת בדרור או בפשוש ויש חובה לכאורה להציל את המין המקומי. זה ודאי שאינו נחוץ, כי יש כוחות טבעיים שקיימים בעולם ואין לאדם חובה להתערב בהם, זו דרכו של עולם, מין מגיע ומתבסס ולאחר מכן מגיע מין אחר שדוחק אותו. 

אך אם אותה מיינה תגרום בסופו של דבר לשיבוש מהותי של המאזן האקולוגי ומתוך כך לפגיעה באדם אזי יש חובה לטפל בה.

כללו של דבר, מותר לטפל במינים פולשים, אך המבט בסוגיות אלו צריך לבוא מתוך ההשלכות והמשמעויות לאדם ולא לבעלי החיים, ואם ישנה השלכה מהותית לאדם, יש לטפל בה.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

מכון התורה והארץ

הרב דוד אייגנר | י' תמוז תש"פ 16:30