עקירת עץ אפרסק מזיק בעקיפין

שאלה

מדובר בעץ אפרסק. הוא מניב פרי שלא ניתן לאכילה. כבר שנה רביעית כולו כנימות ויתושים זעירים. אי אפשר ללכת סביבו כי הרצפה מלאה מין דבק משונה. הוא מלכלך גם אצל השכנים. האם מותר לעוקרו? ואם כן. האם יש תנאים מסוימים לעקירה?

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


יש מקום להקל בגלל היתושים והכנימות וכן בגלל הדבק שנוזל מהעץ, והרי זה כנזק עקיף הנגרם מהעץ עצמו. אמנם במקרה כזה הנטייה של האחרונים להקל בשני אופנים א. העברתו למקום אחר עם הגוש (דבר שמזקיק מקום אחר וידיעה בעקירת עצים). ב. מכירת העץ לגוי שהוא יקצוץ את העץ. אפשר להשתמש בכל אחת מהצורות שהזכרנו להתר. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 


הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ח אייר תשע"ז 0:14