שמירה על נקיון של ארץ ישראל ואיסור ללכלך האם יש מקור לדברים אלו?

שאלה

ידוע שיש עניין לשמור על נקיון של ארץ ישראל ואסור ללכלך מה המקור לדברים אלו

תשובה

בס"ד

שלום


מצורף מאמרו של הרב יעקב אריאל שליט"א בנושא יהדות ואקולוגיה לחץ כאן ובו תמצא ג"כ מקורות לחיוב לשמור על סביבה נקיה, כחלק מאיסור בל תשחית וכו כחלק ממצות ישוב ארץ ישראל. 

רבני מכון התורה והארץ | י"ז אדר ב תשע"ו 12:42