אכילת בשר לספרדים בתשעת הימים

השאלה:

בהמשך לתשובת הרב באתר זה בו חילק בין הספרדים הנוהגים
בדברים מסויימים רק בשבוע שחל בו ת"ב בעוד האשכנזים נוהגים
איסור בכל תשעת הימים, בענייןאכילת בשר הרב לא הזכיר חילוק
זה.
האם הספרדים אסורים באכילת בשר בכל תשעת הימים או רק
בשבוע שחל בו?

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

יש מן הספרדים שנהגו לאסור אכילה רק בשבוע שחל בו ת"ב
(בא"ח), ויש שנהגו מר"ח אב (מנהג ירושלים – ילק"י).

toraland whatsapp