בריכה ב"שבוע שחל בו"

שאלה

אני בת לקיבוץ דתי, ולפי פסיקה ישנה (לעניות דעתי שלך) נתת היתר לשחות בבריכה עד לשבוע שחל בו.

שתי שאלותי הן: האחת למה במצב כמו שיש השנה, הבריכה פתוחה בשלושת הימים הראשונים של השבוע? והאם פסיקה זו, שמקורה היה בשל החום הכבד באיזורנו עדיין תופסת, שכן למרות החום הגדול היום כבר יש מזגנים וקירור בצורות שונות.
תודה מראש.

תשובה

איני יודע מי פסק כן תשאלי את הפוסק עליו נשען הקיבוץ. היום בכל ישובי הקבה"ד ישנם רבנים.

הרב יעקב אריאל |