ברית במהלך תשעת הימים

שאלה

הרב שלום,
מה המותר והאסור לגבי ברית של מי שנולד בכה' בתמוז,

ז"א הברית תערך במהלך תשעת הימים? מוסיקה? אוכל? וכיוצ"ב.

 

 

תשובה

השנה שת"ב ביום ראשון ואין שבוע שחל בו ת"ב, מותר להזמין לברית
כמה קרואים שרוצה ולהאכילם בשר ויין. וכן מותר להשמיע מוסיקה
שקטה אולם לא לרקוד

 

 

הרב יעקב אריאל |