דין בגדים בתשעת הימים

השאלה:

שלום לכבוד הרב! ההלכה אוסרת על אשכנזים ללבוש בגדים
מכובסים בתשעת הימים, בד"כ אדם אינו מחזיק ברשותו כמות
בגדים לא מכובסים המספיקים לתשעה ימים, האם הפתרון של כיבוס
בגדים מראש ולבישתם פעם אחת ע"מ שלא יהיו נחשבים
כמכובסים, נכון, או שאין מנוס מלהחליף בגדים בתדירות נמוכה
יותר?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

נראה לי שצריך להחליף בגדים בתדירות נמוכה יותר, ולבישה מעטה
מועילה דוקא קודם תשעת הימים.

toraland whatsapp