דין בגדים בתשעת הימים

שאלה

שלום לכבוד הרב! ההלכה אוסרת על אשכנזים ללבוש בגדים
מכובסים בתשעת הימים, בד"כ אדם אינו מחזיק ברשותו כמות
בגדים לא מכובסים המספיקים לתשעה ימים, האם הפתרון של כיבוס
בגדים מראש ולבישתם פעם אחת ע"מ שלא יהיו נחשבים
כמכובסים, נכון, או שאין מנוס מלהחליף בגדים בתדירות נמוכה
יותר?

תשובה

נראה לי שצריך להחליף בגדים בתדירות נמוכה יותר, ולבישה מעטה
מועילה דוקא קודם תשעת הימים.

הרב יעקב אריאל |