דיני תשעת הימים

השאלה:

האם הרב יכול לפרט בקצרה את החיובים המיוחדים לתשעת הימים?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

א. ממעטים בשמחה ובקניות לבית, ואין קובעים לצבוע בתי ישראל
לימים אלו.
ב. אין נושאים נשים ואין עושים סעודה לשמחה לאירוסין.
ג. אין מכבסים בימים אלו ולא לובשים מכובס לבני אשכנז, ולבני
ספרד בשבוע שחל ת"ב.
ד. אין לובשים מר"ח בגדים חדשים לבני אשכנז ולבני ספרד בשבוע
שחל בו.
ה. אין אוכלים בשר ויין פרט לסעודת מצוה (ברית מילה, בר מצוה,
סיום מסכת).
ו. רחיצה לתענוג אסורה לבני אשכנז, ולבני ספרד בשבוע שחל
בו.(שטיפת זיעה במים קרים מותרת)
ז. תספורת בני אשכנז אוסרים מי"ז בתמוז, ובני ספרד בשבוע שחל
בו ת"ב.

 

 

 

 

toraland whatsapp