החורבן ומוסיקה

השאלה:

אני מוסיקאי, חוזר בתשובה והייתי רגיל להופיע בהופעות.
כיום אני מעוניין לעשות זאת בימי חול (לא קשור לימי בין המיצרים)
על צד הקדושה כמובן.
שאלתי היא האם מותר לארגן הופעות כאלה או ללכת להופעות
כאלה, שמצד הצניעות אין בעיה, אלא אולי תהא בעיה מצד
הגזירה על חורבן הבית?

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

מותר, ובתנאי שלא יהיה לשם קלות ראש ובידור בעלמא, אלא להרחיב
את הצד הרגשי וחוייתי של השומעים, וה"ה אם מצטרף לכך מלל.
בהצלחה