השנה י"ז בתמוז חל בשבת ונדחה ליום ראשון. האם אפשר לשמוע מוזיקה/שירה במוצ"ש או לא

שאלה

השנה י"ז בתמוז חל בשבת ונדחה ליום ראשון. האם אפשר לשמוע מוזיקה/שירה במוצ"ש או לא

תשובה

שלום

מנהגי שלושת השבועות מתחילים מיז בתמוז אף שחל בשבת. רק הצום נדחה ליום ראשון

לכן נראה שכל מנהגי שלושת השבועות יחולו במוצאי שבת אף שהוא קודם הצום.

רבני מכון התורה והארץ | כ"ד סיון תשע"ט 14:22