חופשה בשלושת השבועות

שאלה

האם ניתן לטייל בשלושת השבועות כמובן לא בתשעת הימים?

תשובה

מותר לטייל. ובכלל, כל טיול ראוי שיהיה גם לשם לימוד והתקשרות
לארץ ישראל.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |