חופשה בשלושת השבועות

השאלה:

האם ניתן לטייל בשלושת השבועות כמובן לא בתשעת הימים?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

מותר לטייל. ובכלל, כל טיול ראוי שיהיה גם לשם לימוד והתקשרות
לארץ ישראל.

 

 

 

toraland whatsapp