חופשה בתשעת הימים

שאלה

מה הדין באכילת בשר בחופשה מחוץ לבית בתשעת הימים? ומה הדין
במוצאי תשעה באב?

 

 

 

תשובה

אין חשיבות לכך שהוא מחוץ לבית' אלא למצבו הגופני. אם הוא חולה
וזקוק לכך מותר, אם זה להנאתו אסור. וכן לגבי מוצאי תשעה באב.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |