חידוש נעליים בטעות

שאלה

אם בטעות חידשתי נעליים בשלושת השבועות, מותר לי להמשיך ללכת
איתם בשלושת השבועות?

תשובה

כן, ויש שכתבו שאין לברך על נעלים שהחיינו. עי' סי' רכג ס"ו.

הרב יעקב אריאל |