חתימת חוזה בתשעת הימים

שאלה

האם ניתן לחתום חוזה על רכישת דירה בתשעת הימים? מה הדין, שזה מוזיל?

 

תשובה

אם זו הזדמנות נראה לי שרק חתימה בראשי תבות מותרת עתה

הקנין הסופי יערך אחרי ת"ב

הרב יעקב אריאל |