לימוד שחיה לקטנים בתשעת הימים

שאלה

ילדים בני 7 ו-12 שהחלו בסדרת שיעורי שחיה, האם יכולים להמשיך
גם בתשעת הימים, כאשר אי השתתפות בימים אלה כרוכה גם
בהפסד כספי וגם בהפסד של לימוד השחיה?

 

 

 

תשובה

היה ידוע מראש שהקורס ייכנס לתוך תשעה הימים והי צורך להתנות
מראש שתיה הפסקה של כמה ימים בקורס. בדיעבד רק לבן השבע
ניתן להקל, אולם לבן שכבר מבין באיסורי החורבן לא נראה להקל
ובודאי שלא בשבוע שחל בו ת"ב

 

 

 

הרב יעקב אריאל |