מוסיקה בשלושת השבועות

השאלה:

הרב כתב שדעת הרב עובדיה יוסף להתיר לשמוע שירים מרדיו
בשלושת השבועות עד תשעת הימים ואילו בילקוט יוסף כתוב שבשלושת
השבועות אסור לשמוע שירים אפילו מהרדיו?
בתודה מראש!

התשובה

הרב יעקב אריאל |

עי' בילקוט יוסף עמ' 554 שפסיקתו אינה חותכת לגמרי.

 

 

toraland whatsapp