מינקת בט אב

שאלה

מינקת שיכולה לעבור את הצום ללא שתיה אבל ביממה אחרי הצום מפסיק לה החלב ואח"כ יש התמודדות עם השבת התינוק ליניקה, האם צריכה לצום בת"ב?

תשובה

נכון שהחלב מתמעט עם הצום אך הוא חוזר לאיתנו כמה שעות אחרי הצום ולכן גם מיניקות בריאות צמות ולכן מומלץ למינקת לשתות הרבה בערב ת"ב ולנוח ביום הצום במקום קריר רק אם יש חשש שהתינוק עלול להסתכן אחרי הצום מותר. אולם מהיכן חשש זה? אם המינקת יודעת מניסיונה שהחלב ייפסק מותר לה לאכול ולשתות בת"ב

הרב יעקב אריאל |