מכיוון שהשנה תשעה באב חל ביום שבת הוא נדחה ליום ראשון, לכן שאלתי היא איזה שבוע נחשב "השבוע שחל בו תשעה באב"?

השאלה:

מכיוון שהשנה תשעה באב חל ביום שבת הוא נדחה ליום ראשון, לכן שאלתי היא איזה שבוע נחשב "השבוע שחל בו תשעה  באב"? השבוע עם התאריך ט' באב או השבוע עם התאריך י' באב (שאליו נדחה הצום השנה)?

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ט תמוז תשע"ח 9:20

שלום

נפסק בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנא סעיף ד:
לאחר התענית מותר לספר ולכבס מיד. ואם חל תשעה באב ביום ראשון או בשבת ונדחה לאחר השבת, מותר בשתי השבתות, בין שקודם התענית בין שאחריו.  ויש מי שאומר שנהגו לאסור כל שבוע שלפניו,  חוץ יח מיום ה' ויום ו'. הגה: ונוהגין להחמיר מתחלת ראש חודש לענין כיבוס, אבל תספורת נוהגים להחמיר מי"ז בתמוז (מנהגים).

לכן למעשה: ספרדים נהגו כדעה ראשונה בשו"ע והחל תשעה באב בשבת מותרים לכבס ולהסתפר בשבוע הקודם . ורק החמירו באכילת מאכילי בשר כבר מראש חודש אב.

אשכנזים נוהגים כל  תשעה הימים לא לכבס ולכן אין נ"מ מתי חל תשעה באב ואף שחל בשבת  אסור לכבס כבר מר"ח אב. 

toraland whatsapp