מנהגי תשעה באב בתפילה?

שאלה

שלום לכת"ר,
הקיצוש"ע אומר שאין אומרים "ויהי נועם" בתשעה באב כי פסוקים אלה הושתתו על נועם המקדש, כבודו אומר ש"מזמור שיר חנוכת הבית לדויד" - כן אומרים מכיוון שזהו חלק ממזמורי התפילה השכיחים. בכל זאת אינני מבין הרי גם את פסוקי התפילה השכיחים הקשורים לבית המקדש איננו אומרים, כמו למשל "ויהי נועם". שאלה נוספת הינה מדוע אין אומרים קדיש תתקבל בבוקר לאחר התפילה בתשעה באב ? וכן מדוע אין אומרים ברכת כהנים בבוקר ואילו הש"ץ כן אומר ?
מקווה שבשנה הבאה שאלות אלה כבר לא ישאלו אלא יתורצו ע"י המשיח.

תשובה

נהגו כך כדי להבליט את חסרון המקדש .

הרב יעקב אריאל |