מפגש משפחתי בשבת חזון

השאלה:

לרגל אירוע מסוים יש בכוונת משפחתי לעשות מפגש משפחתי בבית
מלון מסוים בשבת חזון,

האם יש בדבר בעיה הלכתית ?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אם המדובר בבר מצוה או שבת חתן שיש הכרח לקיימן דווקא בשבת
חזון הפגישה לכשעצמה מותרת, אולם צריך לזכור שהשבת היא שבת
חזון, ולנהוג גם באירוע המשפחתי כפי שנהגו ישראל בשבת חזון.אולם
אם אין הכרח לקיים את האירוע בשבת חזון דווקא עדיף לדחותו לשבת
אחרת (גם שבת שלפני החתונה אין הכרח לעשותה כפי שעושים אותה
היום בהגזמה יתרה. אפשר להעלותו לתורה ולשיר לו כנהוג גם ללא
אורחים רבים וממילא לא במלון. את השמחה העיקרית יש לדחות לזמנה
הראוי לשבת של שבעת ימי המשתה עם הכלה והאורחים הרבים

 

 

 

toraland whatsapp