סרטים בתעשת הימים-המשך

שאלה

כהמשך לשאלתי על דין סרטים בתשעת הימים, אין מדובר בסרטים
על תשעה באב או על השואה, אלא בסרטים עם מסרים חינוכיים
(של גרובייס לדוגמה)

תשובה

אם הסרט מצחיק או מעורר שמחה - אסור

הרב יעקב אריאל |