צביעת שיער בבין המיצרים

השאלה:

האם מותר לאשה הצובעת את שערה באופן קבוע לעשות זאת בימי בין המיצרים?

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

מותר עד ר"ח אב

toraland whatsapp