צום בט באב

שאלה

אשתי מתחילה מחר את השבוע השלושים וחמישה להריונה. זהו ההריון הראשון שלה. היא בת 25, וב"ה בריאה. האם עליה לצום בתשעה באב?

תשובה

צריך להתייעץ עם רופא במידה והצום מסכן את העובר או את האשה מותרת שלא לצום.

הרב יעקב אריאל |