קייטנה בשלושת השבועות

שאלה

כיצד יש לקיים קייטנה (בתאריכים יח'-כד' תמוז) בימים שבין
המצרים, מצד העניינים הבאים:
א. השמעת מוזיקת רקע.
ב. רחצה בבריכה.
ג. קיום הצגה.
ד. ביקור במתקני שעשועים – גן חיות וכו'.
ה. יום ספורט היתולי.
ו. חידונים ושעשועונים.

תשובה

א. בימים שבין יז' בתמוז לר"ח לא נאסרו אלא נישואין ותספורת בלבד
וכן ברכת שהחיינו. מנישואין למדנו איסור ריקודים ומחולות וממילא גם
מוסיקה של ריקודים ומחולות אסורה. מוסיקה אחרת לא נאסרה
במפורש. אך יש פוסקים האוסרים זאת מדין זימרה ולכן מתירים רק
שירי קודש. יש להמנע אפוא מקונצרטים חגיגיים ומוסיקה עליזה.
מוסיקת רקע שקטהאינה אסורה. ערבי שירה של נושאים חינוכיים
באווירה תרבותית ואיכותית – מותרים.
ב. רחצה מכל סוג שהיא מותרת.
ג. טיולים מותרים, כולל טיול מים, גני שעשועים, גן חיות וכדו'.
ד. הצגה טובה מותר. קומדיה – לא.
ה. יום ספורט, גם היתולי, מותר.
ו. חידונים ושעשועונים מותרים

הרב יעקב אריאל |