קניית בגדים בתשעת הימים

השאלה:

האם מותר לקנות בגדים בתשעת הימים לחתונה שתתקיים מיד לאחר
תשעת הימים?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

עדיף לדחות לאחר תשעת הימים, אבל אם לא תספיקו לקנות לפני
החתונה - מותר לקנות.

 

 

 

toraland whatsapp