קריאת מגילת איכה וקינות ע"י אבל

השאלה:

בכל שנה בט' באב אני קורא בציבור את אחד מפרקי איכה בלילה וכמו כן אומר קינה בקול רם (מחלקים בין המתפללים). אני בשנת אבל על אבי מורי הכ"מ. האם אני יכול השנה לקרוא זה וזה?

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | ו' אב תשע"ח 12:20

שלום

לא מצאנו מנהג שאבל לא ניגש להיות שליח ציבור בתשעה באב כפי שמצאנו בר"ה וים כיפור.

אלא המנהג שאבל מתפלל כשליח ציבור בתשעה באב כביום רגיל .

כמו כן קריאה זו לא מוציאה אף אחד ידי חובה (כמגילת אסתר) ולכן אין שום בעיה שתמשיך מנהג זה גם השנה.


בירושלים תנוחם


toraland whatsapp